. شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

چگونه کمک کنم

نام و نام خانوادگی شما

شماره تلفن تماس :

برای چه مواردی دوست دارید کمک کنید !؟
کمک به مسکنکمک به جهیزیهکمک به درمانکمک به تامین مواد غذاییسایر

نظرات و پیشنهادات

خیریه جوادالائمه مرند
خیابان شهیدرجایی پلاک ۱۲۲
آذربایجانشرقی مرند

تلفن : ۴۲۲۵۵۰۹۰-۰۴۱